Niejasne czy nie jasne

Jak się pisze?

Poprawnie

niejasne

Niepoprawnie

nie jasne

Poprawny jest zapis łączny: "niejasne".

Inaczej: niezrozumiałe, pogmatwane, skomplikowane.

Przykłady:

Jego polecenia wydawały mi się zupełnie niejasne, dlatego poprosiłem go o dokładniejsze wytłumaczenie.

Niektóre zdania zapisane w tej książce dawniej były dla mnie niejasne, ale wraz z wiekiem zacząłem je coraz bardziej rozumieć.

Wydawało się, że nowe zasady są dla nich niejasne. Niemal w każdej minucie meczu ktoś musiał złamać którąś z nich.