Rozszerzyć czy rozszeżyć

Jak się pisze?

Poprawnie

rozszerzyć

Niepoprawnie

rozszeżyć

Poprawna forma to "rozszerzyć" zapisywane z użyciem "rz".

Przykłady:

Nowy pracownik sprawdzał się tak dobrze, że szef chciał rozszerzyć ilość jego obowiązków.

Mieli bardzo ambitne plany, ponieważ chcieli rozszerzyć swoją działalność na cały świat.

Chcieliśmy rozszerzyć swoją ofertę o nowy produkt, ale okazał się on nietrafiony.