Pijafka czy pijawka

Jak się pisze?

Poprawnie

pijawka

Niepoprawnie

pijafka

Poprawna forma to "pijawka" zapisywane z użyciem "w".

Przykłady:

Przyssał się do mnie jak jakaś pijawka.

Nie rozumiem, dlaczego zaczął się zachowywać jak pijawka. Dawniej taki nie był.

Pijawki w większości są zwierzętami wodnymi lub amfibiotycznymi.