Niewidoczna czy nie widoczna

Jak się pisze?

Poprawnie

niewidoczna

Niepoprawnie

nie widoczna

Poprawny jest zapis łączny: "niewidoczna".

Przykłady:

W tym miejscu ta reklama była niemal niewidoczna.

Rysa na ekranie telefonu była prawie niewidoczna, ale i tak ciągle przyciągała mój wzrok.

Ta plama była prawie niewidoczna, ale mimo to, bardzo przejmowałem się, że ktoś ją dostrzeże.