Niezgodnie czy nie zgodnie

Jak się pisze?

Poprawnie

niezgodnie

Niepoprawnie

nie zgodnie

Poprawny jest zapis łączny: "niezgodnie".

Przykłady:

Otrzymali ostrzeżenie, ponieważ postąpili niezgodnie z regulaminem.

Nie mam zamiaru odpowiadać w tej ankiecie niezgodnie z prawdą.

Wydawało mi się, że opowiadali o tym niezgodnie z prawdziwą wersją wydarzeń.