Porzyczać czy pożyczać

Jak się pisze?

Poprawnie

pożyczać

Niepoprawnie

porzyczać

Poprawna forma to "pożyczać" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Konsekwentnie staram się nikomu tego nie pożyczać.

Jesteś pewien, że chcesz mu to ciągle pożyczać?

Zapytał, czy mógłbym mu pożyczać w weekendy mój drugi samochód.