Nieskromnie czy nie skromnie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieskromnie

Niepoprawnie

nie skromnie

Poprawna jest pisownia łączna: "nieskromnie".

Uwaga! Zapis rozłączny: "nie skromnie" może być poprawny w przypadku zdań takich jak np.: "zachowywał się nie skromnie, a zadufanie".

Przykłady:

Nie rozumiem, dlaczego zaczął się tak nieskromnie wypowiadać. Dawniej taki nie był.

Być może zabrzmi to dość nieskromnie, ale chciałabym się czymś pochwalić.