Otuż czy otóż

Jak się pisze?

Poprawnie

otóż

Niepoprawnie

otuż

Poprawna forma to "otóż" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

W pełni się z nią zgadzam, otóż to.

Otóż okazało się, że Patryk rzeczywiście miał rację.