Niewłaściwy czy nie właściwy

Jak się pisze?

Poprawnie

niewłaściwy

Niepoprawnie

nie właściwy

Poprawny jest zapis łączny: "niewłaściwy".

Przykłady:

Jego wybór wydawał mi się niewłaściwy.

Zachowywała się w niewłaściwy sposób, dlatego postanowiłem ją upomnieć.