Niekorzystnie czy nie korzystnie

Jak się pisze?

Poprawnie

niekorzystnie

Niepoprawnie

nie korzystnie

Poprawny jest zapis łączny: "niekorzystnie".

Przykłady:

Uważam, że wypadłem na tym zdjęciu trochę niekorzystnie.

Proponowany przez niego układ wydawał się dla nas niekorzystny.

Dobrze, że odrzuciłem tę propozycję, mogłem wyjść na tym bardzo niekorzystnie.