Stchórzyć czy stchurzyć

Jak się pisze?

Poprawnie

stchórzyć

Niepoprawnie

stchurzyć

Poprawna forma to "stchórzyć" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Nie chciał stchórzyć i postanowił zostać z nimi do końca.

Wolałem po prostu stchórzyć i się z tego wycofać.

Dlaczego nagle postanowił tak stchórzyć?