Zeswatać czy zesfatać

Jak się pisze?

Poprawnie

zeswatać

Niepoprawnie

zesfatać

Poprawna forma to "zeswatać".

Przykłady:

Kamili udało się zeswatać ze sobą jej dwóch przyjaciół.

Umiałabyś ich jakoś zeswatać? Bardzo do siebie pasują.

To ona postanowiła spróbować nas wtedy ze sobą zeswatać.