Nieświadomie czy nie świadomie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieświadomie

Niepoprawnie

nie świadomie

Poprawny jest zapis łączny: "nieświadomie".

Przykłady:

Nieświadomie się go o to zapytał.

Zrobił to nieświadomie. Nie sądzę, żeby chciał źle.