Włóczyć czy włuczyć

Jak się pisze?

Poprawnie

włóczyć

Niepoprawnie

włuczyć

Poprawna forma to "włóczyć" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Odkąd pamiętam, zawsze lubił włóczyć się wieczorami po mieście.

Musisz się tutaj tak włóczyć bez celu?

Po co się tak włóczyć? Nie lepiej na przykład obejrzeć sobie mecz?