Nieliczne czy nie liczne

Jak się pisze?

Poprawnie

nieliczne

Niepoprawnie

nie liczne

Poprawny jest zapis łączny: "nieliczne".

Przykłady:

Tylko nieliczne osoby są w stanie osiągnąć aż taki sukces. Naprawdę go za to podziwiam.

Nieliczne filmy podobały mi się aż tak bardzo jak ten.

Szczerze mówiąc, tylko nieliczne osoby były dla mnie aż tak dobre jak ona.