Hermetycznie czy chermetycznie

Jak się pisze?

Poprawnie

hermetycznie

Niepoprawnie

chermetycznie

Poprawna forma to "hermetycznie" zapisywane z pierwszą literą "h".

Przykłady:

Zostało to hermetycznie zamknięte.

Ich grono było bardzo hermetyczne, ciężko było z nimi porozmawiać.