Zsumować czy ssumować

Jak się pisze?

Poprawnie

zsumować

Niepoprawnie

ssumować

Poprawna forma to "zsumować".

Przykłady:

Postanowił zsumować wyniki z ostatnich kilku miesięcy i na tej podstawie obliczyć średnią.

Zanim ogłoszą wyniki, muszą zsumować punkty ze wszystkich siedmiu rund.