Koleszko czy koleżko

Jak się pisze?

Poprawnie

koleżko

Niepoprawnie

koleszko

Poprawna forma to "koleżko" zapisywane z użyciem "ż".

Przykłady:

Dokąd się wybierasz mój koleżko?

Jak się czujesz koleżko? Nie mogę się doczekać naszej dzisiejszej wycieczki.