Oburącz czy obórącz

Jak się pisze?

Poprawnie

oburącz

Niepoprawnie

obórącz

Poprawna forma to "oburącz" zapisywane z "u" otwartym.

Oburącz - obiema rękami.

Przykłady:

Z całej siły oburącz trzymał piłkę.

Ten kufel był tak wielki, że musiałem go trzymać oburącz.

Chwyt oburącz był w tym przypadku znacznie bezpieczniejszy.