Nieczytelne czy nie czytelne

Jak się pisze?

Poprawnie

nieczytelne

Niepoprawnie

nie czytelne

Poprawna forma to "nieczytelne" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Jego notatki z lekcji okazały się tak nieczytelne, że musiałem poprosić o nie kogoś innego.

Mam bardzo nieczytelne pismo. Nie wiem, czy dasz radę się rozczytać.

Jego pismo wydawało się trochę nieczytelne, ale ostatecznie udało mi się wszystko przeczytać.