Nie zważając czy niezważając

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zważając

Niepoprawnie

niezważając

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie zważając".

Przykłady:

Zawsze robił to co uważał za słuszne, nie zważając na konsekwencje.

Mówił co myślał, nie zważając na to, co pomyślą sobie o tym inni.

Postanowiłem wziąć udział w tym konkursie, nie zważając na to, że nie mam szans na dobre miejsce.