Nie wytrzymam czy niewytrzymam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie wytrzymam

Niepoprawnie

niewytrzymam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie wytrzymam".

Przykłady:

Dłużej tu nie wytrzymam, ta muzyka jest za głośna!

Nie wytrzymam, jeżeli nadal będziecie mi przeszkadzać.

Stary, nie wytrzymam tego gadania. Nie zgadzam się z tobą.

Chyba nie wytrzymam tego oczekiwania. Chciałabym już wiedzieć, czy udało mi się zdać.