Chaczy czy haczy

Jak się pisze?

Poprawnie

haczy

Niepoprawnie

chaczy

Poprawna forma to "haczy" zapisywane z samym "h".

Przykłady:

Ta zębatka chyba o coś haczy i dlatego się tak blokuje.

Cały czas mam wrażenie, że moje koło o coś haczy. Muszę się zatrzymać i to sprawdzić.

Nasz szlauch chyba o coś haczy. Zwykle mogłam z nim pójść o kilka metrów dalej.