Za późno czy zapóźno

Jak się pisze?

Poprawnie

za późno

Niepoprawnie

zapóźno

Poprawny jest zapis rozłączny "za późno".

Przykłady:

Jest trochę za późno, zadzwoń jutro.

Myślę, że na przeprosiny nigdy nie jest za późno.

Trochę za późno na puszczanie tak głośnej muzyki, nie uważasz?