Zatytułowany czy zatytuowany

Jak się pisze?

Poprawnie

zatytułowany

Niepoprawnie

zatytuowany

Poprawna forma to "zatytułowany" zapisywane z użyciem "ł".

Przykłady:

Jak zatytułowany był ten podręcznik?

Pamiętasz może, jak zatytułowany był ten e-book?