Nie skorzystać czy nieskorzystać

Jak się pisze?

Poprawnie

nie skorzystać

Niepoprawnie

nieskorzystać

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie skorzystać".

Przykłady:

Nadal nie wiem, jak mogłem z tego nie skorzystać.

Wolał nie skorzystać z ich pomocy i spróbować rozwiązać to samodzielnie.

Wolałem nie skorzystać z możliwości poprawy sprawdzianu i po prostu nauczyć się na następny.