Nie dowierzać czy niedowierzać

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dowierzać

Niepoprawnie

niedowierzać

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie dowierzać".

Przykłady:

Jak mogłeś nie dowierzać w jego możliwości?

Moi rodzice zwykli nie dowierzać w moje plany.

Dlaczego miałbym w to nie dowierzać?