Nie dostanę czy niedostanę

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dostanę

Niepoprawnie

niedostanę

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie dostanę".

Przykłady:

Raczej tak łatwo nie dostanę się do tej szkoły.

Wydaje mi się, że się tam nie dostanę.

Chyba w tym sklepie nie dostanę wszystkich interesujących mnie produktów.