Nie więcej czy niewięcej

Jak się pisze?

Poprawnie

nie więcej

Niepoprawnie

niewięcej

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie więcej".

Przykłady:

Miał może dwadzieścia lat, raczej na pewno nie więcej.

Mieliśmy na to jeszcze jakieś dwie godziny, nie więcej. Klienci mieli być u nas jeszcze tamtego dnia.

Mógł zaproponować za to cenę taką, jak powiedział, ale na pewno nie więcej.