Nie pogardzę czy niepogardzę

Jak się pisze?

Poprawnie

nie pogardzę

Niepoprawnie

niepogardzę

Poprawna jest pisownia rozłączna "nie pogardzę".

Przykłady:

Mów śmiało, nie pogardzę dobrą radą.

Szczerze mówiąc, chętnie się poczęstuję. Twoim ciastem też nie pogardzę.

Kawki się nie napiję, ale nie pogardzę rozgrzewającą herbatką.