Połóż czy połuż

Jak się pisze?

Poprawnie

połóż

Niepoprawnie

połuż

Poprawna forma to "połóż" zapisywane z "ó" i "ż".

Przykłady:

Połóż się, już późno, a jutro rano wstajemy do pracy.

Jeśli jesteś zmęczony, to po prostu się połóż i trochę odpocznij.

O, zrobiłeś nam zakupy! Połóż je w kuchni.