Nie odebrał czy nieodebrał

Jak się pisze?

Poprawnie

nie odebrał

Niepoprawnie

nieodebrał

Poprawna jest pisownia rozłączna "nie odebrał".

Przykłady:

Znowu nie odebrał ode mnie telefonu.

Mój mąż nie odebrał dzisiaj Zuzi ze szkoły. Muszę po nią jechać, bo chyba mu coś wypadło.

Ze względu na wyjazd, uczeń nie odebrał świadectwa przed rozpoczęciem wakacji.