Nie odbieram czy nieodbieram

Jak się pisze?

Poprawnie

nie odbieram

Niepoprawnie

nieodbieram

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie odbieram".

Przykłady:

Poradził sobie wyśmienicie, nie odbieram mu tego.

Nie odbieram od niej telefonów, nie mam zamiaru z nią rozmawiać.

Nie odbieram mojej poczty dwa razy dziennie, zwykle robię to jak wracam do domu po pracy.