Niedosyć czy nie dosyć

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dosyć

Niepoprawnie

niedosyć

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie dosyć".

Przykłady:

Nie dosyć ci już? Daj spokój.

Koniec, nie dosyć wam? Uspokójcie się!