Nieznając czy nie znając

Jak się pisze?

Poprawnie

nie znając

Niepoprawnie

nieznając

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie znając".

Przykłady:

Wyjechał do innego kraju, nie znając nawet języka.

Nie znając go, pomyślałbym, że po prostu żartuje.

Potrafił to naprawić, zupełnie się na tym nie znając.