Którz czy któż

Jak się pisze?

Poprawnie

któż

Niepoprawnie

którz

Poprawna forma to "któż" zapisywane z "ó" i "ż".

Przykłady:

A któż to wie, co będzie za dziesięć lat?

Któż to do nas idzie, to Tomek?