Nie mogli czy niemogli

Jak się pisze?

Poprawnie

nie mogli

Niepoprawnie

niemogli

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie mogli".

Przykłady:

Jego pracownicy nie mogli nam w tym pomóc.

Niestety nie mogli wyjść z grupy z tak słabym wynikiem.

Uczniowie nie mogli pisać dzisiaj tej kartkówki, ponieważ mieli zastępstwo.