Nie dzieje czy niedzieje

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dzieje

Niepoprawnie

niedzieje

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie dzieje".

Przykłady:

Mój wujek zawsze powtarzał, że nic nie dzieje się przypadkiem.

Spokojnie, nic się nie dzieje.

Ostatnio nic ciekawego się tam nie dzieje.