Niedopuszczenie czy nie dopuszczenie

Jak się pisze?

Poprawnie

niedopuszczenie

Niepoprawnie

nie dopuszczenie

Poprawny jest zapis łączny: "niedopuszczenie".

Przykłady:

Bardzo rozczarowało mnie niedopuszczenie go do egzaminu.

Pracownik ochrony otrzymał premię za niedopuszczenie złodziei do kradzieży.