Nie doskonałość czy niedoskonałość

Jak się pisze?

Poprawnie

niedoskonałość

Niepoprawnie

nie doskonałość

Poprawna forma to "niedoskonałość" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Widzę w tym obrazie pewną niedoskonałość, ale to właśnie ona najbardziej przyciąga moją uwagę.

Bardzo lubił pewną niedoskonałość, dlatego tym chętniej kupował różnego rodzaju ręczne wyroby.