Trzykrotnie czy trzy krotnie

Jak się pisze?

Poprawnie

trzykrotnie

Niepoprawnie

trzy krotnie

Poprawna forma to "trzykrotnie" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Chyba trzykrotnie proszono ją o potwierdzenie swojego wyboru.

Powiedziała mi, że trzykrotnie próbowała do mnie dzwonić, ale za każdym razem mój numer był zajęty.

Podobno już trzykrotnie brał udział w tych mistrzostwach, ale jeszcze nigdy wcześniej nie zakończył ich w pierwszej dziesiątce.