Niehigieniczne czy niechigieniczne

Jak się pisze?

Poprawnie

niehigieniczne

Niepoprawnie

niechigieniczne

Analogicznie do słowa "higiena" poprawny jest zapis "niehigieniczne" z samym "h".

Przykłady:

To niehigieniczne siadać tak do stołu, umyj pierw ręce.

Zachowywał się trochę niehigienicznie, dlatego nie chciałem podać mu ręki.

Dotykanie tego kurzu gołymi rękami wydawało mi się trochę niehigieniczne.