Charłak czy harłak

Jak się pisze?

Poprawnie

charłak

Niepoprawnie

harłak

Poprawny jest zapis z użyciem "ch", czyli "charłak".

Charłak - mizernie wyglądający, schorzały człowiek; człowiek biedny, niemający wystarczającej ilości środków do życia.

Przykłady:

Przyszedł do nich jakiś charłak, który poprosił o pomoc.

Postanowiła pomóc biednym charłakom i zapewnić im normalny byt.