Spożądzić czy sporządzić

Jak się pisze?

Poprawnie

sporządzić

Niepoprawnie

spożądzić

Poprawna forma to "sporządzić" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Z każdych zajęć u tego profesora starałem się sporządzić możliwie jak najdokładniejsze notatki.

Mieli za zadanie sporządzić szczegółowy raport dotyczący ich efektywności w ubiegłym roku.

Wszyscy uczniowie mieli sporządzić swój własny, unikalny plan działania.