Niesłowna czy nie słowna

Jak się pisze?

Poprawnie

niesłowna

Niepoprawnie

nie słowna

Poprawny jest zapis łączny: "niesłowna".

Przykłady:

Jego siostra okazała się być bardzo niesłowna. Już drugi raz nie dotrzymała podanego przez siebie terminu.

Znowu zachowała się, jakby była zupełnie niesłowna. Umówiliśmy się na spotkanie i czekałem na nią przez prawię godzinę, ale w ogóle się nie zjawiła.

Nie zamierzam robić z nią żadnych interesów, ponieważ często bywa niesłowna.