Nie bądź czy niebądź

Jak się pisze?

Poprawnie

nie bądź

Niepoprawnie

niebądź

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie bądź".

Przykłady:

Nie bądź taka! Przecież nic złego nie zrobiłem.

Nie bądź na mnie zła. Starałem się jak mogłem.

Nie bądź taka smutna, uśmiechnij się.