Kładziony czy kładzony

Jak się pisze?

Poprawnie

kładziony

Niepoprawnie

kładzony

Poprawna forma to "kładziony".

Przykłady:

W trakcie tego procesu kamień był kładziony na zaprawie.

Moim zdaniem był na to kładziony zbyt duży nacisk.