Bliźsi czy bliżsi

Jak się pisze?

Poprawnie

bliżsi

Niepoprawnie

bliźsi

Poprawna forma to "bliżsi" zapisywane z użyciem litery "ż".

Przykłady:

Są mi nieco bliżsi od nich, więc im ufam.

Byliśmy naprawdę coraz bliżsi rozwiązania tej zagadki.