Niedopuszczalne czy nie dopuszczalne

Jak się pisze?

Poprawnie

niedopuszczalne

Niepoprawnie

nie dopuszczalne

Właściwy jest zapis łączny: "niedopuszczalne".

Przykłady:

Według mnie to zupełnie niedopuszczalne zachowanie.

Takie słownictwo jest niedopuszczalne. Nie wiem, dlaczego publicznie odezwał się w ten sposób.