Nie zdążyłem czy niezdążyłem

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zdążyłem

Niepoprawnie

niezdążyłem

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie zdążyłem".

Przykłady:

Niestety nie zdążyłem na pierwszą lekcję. Spóźniłem się o ponad czterdzieści minut.

Prawie nie zdążyłem na autobus. Całe szczęście, że zrezygnowałem dziś z porannego oglądania telewizji.

Nie zdążyłem się tego nauczyć, więc prawdopodobnie czeka mnie poprawa.